אזור בדיקת הזדקנות

יש לנו חדר יישון משלנו, חדר הרכבה נגד ערפל, מעבדת מחקר ופיתוח, אזור בדיקת איכות מים וכו'. כל הייצור מאמץ 30 נהלים של בקרת איכות קפדנית כדי להבטיח את האיכות לפנימִשׁלוֹחַ.

_02

03

04


זמן פרסום: פברואר 03-2023